вівторок, 26 травня 2020 р.

Данте Аліг'єрі (1265-1321) - італійський поет і політичний діяч

   Майбутній найвеличнішій італійський письменник Данте Аліг'єрі  народився у Флоренції в 1265 році, за свідченнями Боккаччо, день його народження - 26 травня. Ця дата відома завдяки записам про хрещення деякого Дуранте (друге ім'я Данте). Однак існують і інші передбачувані дати, (за матеріалами: По-Європі, LivelibСitaty).
   Сім'я Данте належала до міського дворянства. Про долю Аліг'єрі дуже мало фактичних відомостей, слід його впродовж років втрачається. Перша згадка про Данте як громадського діяча відноситься до 1296-1297, коли він брав активну участь у політичному житті Флоренції. Але після збройного перевороту 1302 він був вигнаний і позбавлений громадянських прав, а потім і взагалі засуджений до смертної кари. Тоді почалися поневіряння поета по Італії, і більше він не повернувся до Флоренції. 
   У найбільш відомих юнацьких віршах Данте, який зазнав вплив трубадурів, сицилійських поетів і школи «солодкого нового стилю», оспівував свою кохану Беатріче. Ці вірші і приєднане до них прозаїчне оповідання на італійській мові склали першу в західноєвропейській літературі його романізовану автобіографію «Нове життя» (1292). Потім були філософські і політичні трактати - «Бенкет», «Про народне красномовство», «Послання». Вони є першими зразками філософської прози на народній італійській мові, де були викладені питання моралі, богослов'я, спорідненості романських мов і італійських діалектів, вчення про властивості душі і інтелекту. 
   У трактаті «Монархія» Данте вперше проголосив принцип поділу духовної і світської влади, наполягаючи на повний суверенітет останньої. Церква негайно засудила трактат і засудила автора до спалення. 
   Вершиною творчості Данте є поема «Комедія» (1307-1321), пізніше названа «Божественною». Вона відбила погляд поета на тлінне і коротке людське життя з точки зору християнської моралі. Поема зображує мандрівку поета по загробному світу і складається з трьох частин: «Пекло», «Чистилище» і «Рай». У поемі порушені проблеми богослов'я, історії, науки, політики і моралі, католицькі догми вступають в зіткнення з відношенням до людей, до світу поезії з його культом античності. 
   Данте хвилює доля Італії, яку роздирають міжусобицями, падінням
авторитету і корупцією церкви. «Божественна Комедія» - поетична енциклопедія Середніх століть - неперевершений приклад мистецтва як наслідування, де за зразок Данте бере все суще, створене триєдиним Богом, який наклав на все відбиток своєї троїчності. У стилі поеми поєднуються просторіччя і урочиста книжкова лексика, мальовничість і драматизм. 
   Останні роки життя поет провів у Равенні, де незадовго до смерті завершив «Божественну комедію». Помер Данте Аліг'єрі 14 вересня 1321 року від малярії. 
Література: 
* Данте А. Божественна комедія / Аліг'єрі Данте ; пер. з італ. та прим. Є. А. Дроб'язко ; передм. О. Б. Алексєєнко. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. - 606 с. 
* Данте А. Малые произведения / Алигьери Данте; [отв. ред. М.И. Алексеев и Н.Н. Голенищев-Кутузов]. – Изд. подг. Н.Н. Голенищев-Кутузов. – Москва : Наука, 1968. – 651 с.
* Данте А. Монархия / Алигьери Данте ; пер. с итал. В. П. Зубов ; вступ. ст. А. Л. Доброхотов ; Центр фундаментальной социологии. - Москва : КАНОН-пресс-Ц : Кучково поле, 1999. - 192 с. 
* Данте А. Нове життя : [лірика] /Аліг'єрі Данте ; [пер. з італ. Миколи Бажана та ін. ; передм. І. Ф. Драча, О. М. Петрової ; іл. Г. І. Гавриленка] ; Т-во Данте Аліг'єрі в Києві, НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Харків : Фоліо, 2016. - 153 с. 
* Алексєєнко, Олена Борисівна. «Божественна комедія» Данте Аліг'єрі, або Слово, що подолало час : літературознавче дослідження / О. Б. Алексєєнко. - К. : Веселка, 2005. - 31 с.
Ватсон М. В. Данте / М. В. Ватсон. Бокаччо / А. А. Тихонов. Бомарше ; Беранже ; Золя : биогр. очерки / М. В. Барро. - Санкт-Петербург : Редактор, 1994. - 327 с.
* Нембрини Ф. Данте, поэт желания : коммент. к «Божественной комедии». Ад / Франко Нембрини ; [пер. с итал. : Н. Тюкалова, А. Демичев]. - Київ : Дух і Літера, 2014. - 259 с. 
* Петрова О. «Комедія» Данте Аліг'єрі. Мистецький коментар ХІV-ХХ століть [Текст] / Ольга Петрова ; Італійський ін-т культури в Україні, Товариство Данте Аліг'єрі у Києві. - Київ : Факт, 2009. - 417 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар