вівторок, 1 листопада 2016 р.

Як зареєструвати громадську організацію

  1.Які документи потрібні, щоб зареєструвати громадську та благодійну організацію, та який орган здійснює реєстрацію таких організацій?
     Відповідь на це запитання допоможе дати ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
   Для того, щоб зареєструвати громадську та благодійну організацію потрібно подати наступні к документи:
1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
2) реєстр громадян, які брали участь в установчих зборах;
3) статут організації (пронумерований, прошитий та підписаний);
4) відомості про керівні органи;
5) заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій - за бажанням.
    Для реєстрації громадського об'єднання документи необхідно подати до управління юстиції (якщо у місті є райони - то до відповідного районного управління юстиції). Реєстрація повинна і здійснюватися протягом 3-х робочих днів.
    Для реєстрації благодійної організації документи подаються до державного реєстратора (у ЦНАП). Реєстрація повинна здійснюватися протягом 24-х годин.
2. На якому сайті в Інтернеті можна знайти і скачати нові реєстраційні форми?
   У зв'язку із внесення змін до законів «Про громадські об'єднання» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» оновилися і реєстраційні форми для реєстрації, внесення змін, реєстрації відокремленого підрозділу громадських формувань тощо.
   Знайти нові реєстраційні форми можна на сайті Департаменту державної реєстрації. - Режим доступу, а саме з правого боку сайту. Для того, щоб знайти заяву на реєстрацію потрібно зробити наступні дії: натиснути на «форми реєстраційних заяв» - далі обрати «Сфера державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» - далі «форми заяв». Заява про державну реєстрацію буде першою в переліку.
3. Скільки коштує реєстрація і зміни до відомостей про реєстрацію громадських та благодійних організацій?
   Реєстрація громадських і благодійних організацій є безкоштовною. Жодних квитанцій про сплату адміністративного збору у вас не мають права вимагати.
   На жаль, внесення змін у відомості про громадські і благодійні організації є платними.
   Для внесення змін потрібно заплатити 0,3 мінімальної заробітної плати (410 грн).
   Проте зверніть увагу! Якщо ваша організація була зареєстрована до 1 січня 2013 року, то ви можете до 1 січня 2018 безкоштовно провести ваш статут у відповідність до нового закону «Про громадські об'єднання».
4. Що має бути в статуті громадської організації і на якому сайті можна побачити зразок?
   Нових вимог до тексту статутів громадських організацій порівняно з 2015 роком немає. Але нагадуємо, що у статуті обов'язково повинні бути передбачені наступні позиції:
1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування, а також важливо викласти назву англійською мовою;
2) мета (цілі) та напрями діяльності;
3) порядок набуття і припинення членства у громадському об'єднанні, права та обов'язки членів;
4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень;
5) періодичність засідань і процедура прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку. Тут зверніть увагу - ви можете проводити свої засідання, наприклад, по скайпу чи шляхом електронних листів. Але для цього у вашому статуті має бути передбачена така можливість;
6) порядок звітування керівних органів перед членами;
7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів та розгляду скарг;
8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна;
9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів;
10) порядок внесення змін до статуту;
11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску.
   Зі зразком статуту можна ознайомитися на сайті Українського незалежного центру політичних досліджень.
   Також крім статуту ви зможете знайти й інші документи, необхідні для реєстрації чи внесення змін громадськими і благодійними організаціями.
Анастасія ШИМЧУК
Джерело: Шимчук А. Як зареєструвати громадську організацію / Анастасія Шимчук //Пасіка. - 2016. - № 10. - С. 2-3. 

Джерело. -  РЕЖИМ ДОСТУПУ

Немає коментарів:

Дописати коментар