ЄВРОКЛУБИ

Євроклуби в освітньому просторі: рекомендаційний список літератури


Бутенко В.В. Зоряне сяйво країн Європи: Євроквест / В.В. Бутенко // Виховна робота в школі. - 2010. - № 4. - С. 44-48.
Герасименко Л.В. Проектний підхід у роботі Європейських клубів з молоддю: теорія і практика / Л.Б. Герасименко // Обдарована дитина. - 2011. - № 4. - С. 18-25.
Гичко Н.  Французька весна в Колках: (виховний захід, відкрите засідання євроклубу) / Н. Гичко, Г. Садовська // Виховна робота в школі. - 2016. - N 5. - С. 10-17.
 Горбань Т. І. Діалог між культурами - шлях до толерантності та демократії [Текст] : (засідання шкільного євроклубу) / Т. І. Горбань, І. М. Сухіх // Виховна робота в школі : науково-метод. журн. - 2011. - № 4. - С. 23-24.
Девда В. Т. Діяльність шкільного євроклубу "Єдність"/ В. Т. Девда // Географія. - 2015. - N 3/4. - С. 61-63.
Дикова-Фаворская, Е. М. Из опыта работы Житомирского Евроклуба  : сборник / Е.М. Дикова-Фаворская // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 18-20.
Євроклуби в Україні: організація роботи та успішний досвід: методичний посібник / ред. П.І. Кендзьора. - Львів: ЗУКЦ, 2008. - 55 с.
Євтушенко О.М. Шкільний Євроклуб: досвід роботи (до Дня Європи в Україні) / О.М. Євтушенко // Виховна робота в школі. - 2013. - № 4. - С. 35-40.

Жидкова Н. М. Формування громадянської активності учнів шляхом організації діяльності шкільного євроклубу  / Н. М. Жидкова // Історія та правознавство.Науково-методичний журнал. - 2008. - N 28. - С. 2-6. - Бібліогр. в кінці ст. 

Захарова О. М. Напрямки євроінтеграційної роботи у школі / О. М. Захарова // Географія. - 2015. - N 5/6. - С. 47-50.
Іноземцева О.Л. “Абетка євроінтеграції”: план роботи шкільного євроклубу / О.Л. Іноземцева, М.В. Висторопець, О.М. Дорофєєва // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 10. - С. 6-9.
Іноземцева О. Ми - європейці! : з досвіду роботи шкільного гуртка "Євроклуб "Абетка євроінтеграції" для учнів 5 класів із російською мовою навчання, які вивчають дві іноземні мови (англійську та французьку) / О. Іноземцева, М. Висторопець, О. Дорофєєва // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2009. - N 3. - С. 96-104. - Бібліогр. в кінці ст. 
Каменецька Н. Європейський вимір у навчально-виховний процес: з досвіду роботи Євроклубу “Райдуга” / Н. Каменецька // Іноземні мови в навчальних закладах. -2009. - № 6. - С. 108-109.
Камлик Л. У пошуках шляхів створення інноваційної моделі "Школи розвитку" [Текст] : 25-річна історія Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. №68 / Л. Камлик // Директор школи. Шкільний світ : Газета для керівників шкіл. - 2012. - N 5. - С. 4-5.
Кирпа А. Євроклуб у школі: Річний план роботи Євроклубу загальноосвітнього навчального закладу / А. Кирпа // Шкільний світ. - 2016. - № 18. - С. 13-19. 
Кирилюк В. Діяльність мережі євроклубів як механізму інтеграції до європейського освітнього простору / В. Кирилюк // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2015. - N 9/10. - С. 33-37.
Князєва А. Євроклуб як форма реалізації європейської освіти у школі / А. Князєва, Т. Шевельова // Школа. - 2008. - № 12. - С. 57-59.
Коваленко Н. Сценарій фестивалю євроклубів “Будуємо Європу у своєму домі” / Н. Коваленко // Позашкілля. - 2012. - № 9. - С.36.39.
Ковбасюк А. Європейський клуб: поради зі створення та організації діяльності / А. Ковбасюк // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. - 2011. - № 12. - С. 92.98.
Ковбасюк А. Участь євроклубів у проведенні заходів до Дня Європи / А. Ковбасюк // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. - 2012. - № 5. - С. 129 - 133.
Колесникова О. В. Шкільний євроклуб як елемент діяльності соціальної психолого-педагогічної служби в загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Колесникова, С. В. Чернова // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : Матеріали XII Міжнарод. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 24 - 25 березня 2010 р.) / Житомирський економ.-гум. ін-т ун-ту "Україна". - Житомир, 2010. - Ч. 1. - С. 341-345.
Країло О.А. Вікно в Європу: програма роботи Європейського клубу / О.А. Країло // Виховна робота в школі. - 2010. - № 7. - С. 36-38.
Міхтєєва О.О. Засідання шкільного європейського клубу / О. Міхтєєва // Англійська мова та література. - 2013. - № 13. - С. 30-31.
Мойсеєва С. Г.  Запровадження європейських цінностей у навчальних закладах Черкащини  / С. Г. Мойсеєва // Педагогічний вісник : науково-методичний журнал. - 2016. - N 3. - С. 45-46 
Мороз О.О. Євроклуб як засіб розвитку лідерської обдарованості / О.О. Мороз // Світ виховання. - 2013. - № 5. - С. 21-22.
Мостова Н.В. Проблемний міст “Євроінтеграція України: за чи проти?” / Н.В. Мостова, С.В. Свічкар // Географія. - 2014. - № 21/22; Фаховий сервер. -  № 20. - С. 12-16.
Павленко О. О. Євроклуб як компонент моделі громадянської освіти в Україні : сборник / О.О. Павленко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 29-32.
Паращенко Л. Європейські студії та євроклуби в освітньому просторі України / Л. Паращенко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2012. - № 2. - С. 118-124.
Пашковська Л. Громадянське становлення старшокласників у євроклубі / Л. Пашковська // Директор школи. Шкільний світ : Газета для керівників шкіл. - 2012. - N 5. - С. 18-23.
Петринка Л. Європейський Союз - крок назустріч : відкрите засідання шкільного євроклубу / Л. Петринка // газ. Історія України /правознавство/. - 2008. - № 44 (листопад). - С. 12-16.
Свічкар С. В. Україна - серце Європи: відкрите засідання секції гімназичного євроклубу / С. В. Свічкар // Географія : Науково-методичний журнал. - 2014. - N 23/24. - С. 35-37.
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти: Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. - 2013. - № 5-6. - С. 2-15; № 7-8. - С. 64-71.
Тарасова Н. Громадянське виховання / Н. Тарасова // Директор школи. Шкільний світ : Газета для керівників шкіл. - 2012. - N 19. - С. 14-21.
Тесленко Т. Стан розвитку молодіжних євроклубів в Україні / Т. Тесленко // Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України : Матеріали VI Міжнар. студ. наук.-практич. конференції / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 52-55.
Юрченко С. Й. На шляху до Європи: (із досвіду діяльності євроклубів професійно-технічних навчальних закладів Волинської області) / С. Й. Юрченко // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2016. - N 5. - С. 7-9.
Шешеня З. Шкільний євроклуб як засіб спілкування: проект шкільного євроклубу “Lingua” / З. Шешеня // Шкільний світ. - 2012. - № 29-30. - С. 27-32.
Шкляр Л. Засідання шкільного євроклубу: гра-подорож, 10-й клас / Л. Шкляр // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - N 18/19. - С. 11-15.
Як започаткувати Євроклуб у школі: На допомогу вихователю  // Позакласний час. - 2009. - N 7/8. - С. 19-25. 

Немає коментарів:

Дописати коментар