четвер, 9 лютого 2017 р.

Освіта в Італії

   Освіта в Італії є явищем багатогранним, з давньою історією та самобутньою традицією. Починаючи з часів заснування перших шкіл і університетів в Європі та закінчуючи формуванням основ Болонської системи, італійській освіті та Італії в цілому судилося відіграти особливу роль в загальноєвропейському освітньому процесі.
   В системі освіти Італії провідну роль відіграє держава, зокрема міністерство освіти. Саме міністерство освіти слідкує за розробкою навчальних програм, організує іспити та випробування для педагогів. Окрім держави значний вплив на освітній процес має католицька церква. Саме в Італії вплив католицької церкви на освіту залишається найбільш помітним в Європі. Це пояснюється, насамперед, близькістю Ватикану.
Система освіти в Італії
   Дошкільна освіта в Італії
   Дошкільна освіта в країні триває для дітей у віці від трьох до шести років в дошкільних дитячих закладах (дитячих садках). У віці з шести місяців (іноді з трьох місяців) до трьох років дитина може відвідувати ясла. Такий ранній вік відвідування ясел пов’язаний з відносно короткою тривалістю (5 місяців) оплачуваної декретної відпустки в Італії. Платня за відвідування дітьми ясел та дитячих садків залежить від доходів родини та визначається місцевими органами влади. Групи в державних дитячих садках, як правило, є доволі великими, кількість дітей в групі може доходити до 30 чоловік. Відвідувати ясла і дитячі садки діти можуть безперешкодно з початку вересня до кінця червня, в липні в разі потреби діти можуть відвідувати спеціальні дошкільні заклади. Перед дитячим садком ставиться завдання забезпечити всебічний розвиток дитини та підготувати її до початкової школи. Помітну роль в дошкільній освіті країни відіграє католицька церква, яка часто опікується окремими дошкільними дитячими закладами.
   Шкільна освіта в Італії
   Переважна більшість італійських шкіл є державною, доля приватних шкіл складає близько 5 % від загальної кількості шкіл. Як державні, так і приватні школи займаються за однією програмою, а їх учні складають однакові іспити та випробовування для отримання документів про шкільну освіту. Обов’язковою є освіта протягом 8 років в початковій і середній школі. В шкільній освіті помітний вплив зберігає католицька церква, вивченню основ католицизму відводять окремі години в шкільній програмі.
   Початкова освіта (6-11 років)
   Перелік предметів в початковій школі є невеликим, вік включає італійську мову, письмо, математику, музику та інші предмети. В італійських школах заняттям музику надають особливу увагу. Всі заняття в класі початкової школи проводять два викладача. По завершенню початкової школи складаються обов’язкові іспити, за результатами яких видаються документи про завершення початкової школи.
   Середня школа (11/12-14 років)
   Заняття в середній школі по кожному предмету проводять окремі викладачі. Середня школа є останнім етапом обов’язкової освіти в Італії, по її завершенню випускник може не продовжувати навчання та влаштуватися на якусь роботу. Звісно, вибір місць роботи з таким рівнем освіти є невеликим, і тому більшість учнів продовжує навчання в старшій школі.
   Старша школа (14/15-18/19 років)
   В старшій школі учень або отримує загальну освіту в ліцеї, який готує учня до вступу в університет, або разом зі шкільною освітою опановує певну професію в коледжі. Старша школа, яка готує за загальною програмою для вступу в університет, поділяється на кілька типів ліцеїв: технічні, гуманітарні, класичні та інші. Навчання в одному з них визначає вибір в майбутньому напрямку навчання в університеті. При наявності відмінності програм різних типів ліцеїв, всі вони мають ряд однакових дисциплін, зокрема італійську мову, історію, математику та інші. По завершенню старшої школи (ліцею) учні складають іспити та отримують документ про повну середню освіту, такий документ є підставою для вступу в університет. 
Вища освіта в Італії
   Вища освіта в Італії в основному представлена університетською освітою. Прийнято вважати, що перший європейський університет був заснований саме в італійській Болоньї в 1088 році. В Італії існує 45 державних та 5 приватних університетів. Італійські вищі навчальні заклади мають широку автономію. 
   Вища освіта в Італії є дещо обмеженою для іноземців. Для громадян тих країн, які не входять до складу Європейського союзу, існує квота на прийом до італійських університетів. Шукаючи відповідну програму в певному університеті слід відразу звертати увагу на наявність квоти по даній програмі в даному закладі для іноземців.  
    Вступ до вищого навчального закладу
   Вступ до італійського університету передбачає попередню 12 річну (15 років для магістра) освіту, тому в більшості випадків випускники шкіл з країни СНД не мають можливості вступити відразу після закінчення школи до італійського університету, в такому разі найкраще закінчити один або два курси університету (технікуму) у власній країні, а вже потім вступати до італійського університету. Деякі приватні вищі навчальні заклади надають можливість вступати до них абітурієнтам з країн СНД відразу після закінчення середньої школи.
   Частина італійських університетів проводить при прийомі студентів вступні іспити на окремі спеціальності: архітектура, інженерія, медицина.
   При вступі від іноземних абітурієнтів не завжди вимагають мовний сертифікат. Замість цього для зарахування до італійського університету іноземні абітурієнти мають скласти мовний іспит з італійської мови. Перевірка італійської мови, як правило, відбувається приблизно 1 вересня.
   Подача документів 
   Документи до державних університетів подаються через посольство Італії (консульську службу). До приватних університетів у більшості випадків документи можна подати безпосередньо. Іноземний абітурієнт може подавати документи лише в один університет. Документи до вищих навчальних закладів Італії подаються приблизно в квітні – червні. Всі документи перевіряються спочатку в посольстві (консульській службі), а потім абітурієнт надсилає самостійно перевірені документи в обраний навчальний заклад. Результати вступу стають відомі лише в серпні.
   Перелік документів:
 - Документ про освіту в оригіналі;
 - Завірена та перекладена італійською мовою копія документа про освіту;
 - Академічна довідка з оцінками;
 - Анкета;
 - Фотографії;
 - Мовний сертифікат (за наявності).
   Система ступенів у вищій освіті в Італії
 - Бакалаврат передбачає три роки навчання.
 - Магістратура вимагає 1-2 років навчання.
 - Докторантура.
   Процес навчання
   Процес навчання в італійських університетах будується на принципах відповідальності студентів за власне навчання. Студенти самостійно складають власний графік занять. Відвідування на заняттях, як правило, не фіксується викладачем. Навчальний рік в італійських вищих навчальних закладах розпочинається кожного року по різному, академічний навчальний рік поділяється на три семестри. За результатами кожного семестру проходять іспити. Однак сам студент може перенести свій іспит на пізніший термін. В разі неуспішного складання іспиту студент має право кілька разів його перескладати. 
   За час навчання в бакалавраті студент має набрати 180 кредитів, прослухавши відповідні курси та склавши відповідні іспити.
   Мова навчання
   В італійських університетах навчаються італійською мовою, англійська мова не дуже поширена на бакалаврських програмах. Англомовні магістерські програми представлені доволі добре, зокрема програми з економіки, права, гуманітарних дисциплін.
   Вартість навчання
   Формально вища освіта в Італії є безкоштовною, однак студенти сплачують так званий податок на освіту. Реальні витрати студента, пов’язані виключно з процесом навчання, складають від 500 до 1500 євро на рік. Оплата залежить від прибутків родини. Для студентів з СНД платня за навчання в університеті може відбуватися зі скидками. Для цього слід подати документи про прибутки родини за минулий рік. В разі низьких прибутків родини студент реально розраховує зменшення плати за навчання.
   Умови проживання студентів під час навчання
   Проблемою для іноземних студентів є питання житла. Студентських гуртожитків не вистачає, а квартирна плата є доволі високою. 

Джерело : ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ - Режим доступу - Освіта в Італії


Немає коментарів:

Дописати коментар